شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید امنیت

شهید امنیت
شهید امنیت

خاطرات

  شهیدمدافع امنیت مصطفی رضایی

  شهیدمدافع امنیت مصطفی رضایی

  شهید مصطفی رضایی یکی از شهدای اغتشاشات اخیر در ملارد بود که به طرز فجیعی توسط اشرار اجاره ای به شهادت رسید. ادامه مطلب ...

وصیتنامه

  وصیت نامه شهید امنیت مرتضی ابراهیمی

  وصیت نامه شهید امنیت مرتضی ابراهیمی

  در خط ولایت و پشتیبان ولایت باشید که چراغ راه است.
  نگذارید که دشمن چه از راه جنگ سخت و چه از راه جنگ نرم، دین و کشورتان را از شما بگیرند.
  توکلتان بر خدا و ائمه باشد. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد