ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اهل سنت ( از خاطرات شهید مهدی باکری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
اهل سنت ( از خاطرات شهید مهدی باکری )
عملیات که شروع شد، تازه فهمیدیم صد کیلومتر از مرز را داده دست نیروهای اهل سنت.

بیش ترشان هم محلی . توی جلسه ی توجیهی هم هیچ حرفی نزده بود.

عین صد کیلومتر را حفظ کردند؛ با کمترین تلفات و خسات .

اگر قبل از عملیات می گفت، خیلی ها مخالفت می کردند.

موضوعات

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد