ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

با وضو وارد شوید ( از خاطرات شهید حسن باقری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
با وضو وارد شوید ( از خاطرات شهید حسن باقری )
اول حسن خودش را معرفی کرد. بعد مسائل کلی مطرح شد. ایشان در همه حرف‌ها، تأکیدش روی مسائل اخلاقی بود.

یادم نمی رود، قبل از این که وارد این جلسه شوم، وضو گرفتم ودو رکعت نماز خواندم و گفتم:

«خدایا خودت از نیت من با خبری؛ هر طور صلاح می دانی این کار را به سرانجام برسان.»

بعدها در دست نوشته های او هم خواندم که نوشته بود:

برای جلسه خواستگاری با وضو وارد شدم و همه کارها را به خدا واگذار کرد.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد