شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

نماینده مجلس

نماینده مجلس
نماینده مجلس

خاطرات

  تبلیغات انتخاباتی ( از خاطرات حاج آقا ابوترابی )

  تبلیغات انتخاباتی ( از خاطرات حاج آقا ابوترابی )

  برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی کاندید شده بود، رفتیم دنبالش تا به برنامه‌های تبلیغات سر و سامان بدهیم، ....
  ادامه مطلب ...

  نماینده واقعی مردم ( از خاطرات حاج آقا ابوترابی )

  نماینده واقعی مردم ( از خاطرات حاج آقا ابوترابی )

  جلوی مجلس عبایش را پهن کرده بود و نشسته بود و به حرف مردم گوش می‌کرد. .... ادامه مطلب ...

  نسبت آبروی مملکت با وصله شلوار نماینده مجلس

  نسبت آبروی مملکت با وصله شلوار نماینده مجلس

  دو دست لباس داشت که همیشه هم تمیز بودند. یک روز وصله لباسش را دیدم، .... ادامه مطلب ...

  آمدیم باری از دوش آقا برداریم

  آمدیم باری از دوش آقا برداریم

  یکی از آزاده‌ها آمده بود پیشش، گفت: «حاج‌آقا مشکل مسکن آزاده‌های تهران حل نشده شما که با بیت تماس دارید .... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد