ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

حق همیشه درسته ( از خاطرات شهید مهدی قاضی خانی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
حق همیشه درسته ( از خاطرات شهید مهدی قاضی خانی )
اهل دعوا نبود و خیلی تلاش می کرد وقتی بین دو نفر بحث میشه دخالت کنه تا فیصله بده.
همیشه هم جانب حق را می گرفت حالا هر کسی می خواست باشد.
مثلا یکبار در پمپ بنزین برادرش با یک آقای غریبه بحثش شد سر اینکه نوبت با کیه؟
مهدی رفت پایین و وقتی متوجه شد حق با آن آقاست شلنگ را از برادرش گرفت و داد به او.
یعنی حالا اینکه چون برادرش است طرف او را بگیره اینگونه نبود.
من ازش پرسیدم اگر من که همسرت هستم جای برادرت بودم چه؟
گفت طرف حق را می گیرم گفتم: پس من را دوست نداری گفت نه بحث این نیست. حق همیشه درسته.

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد