شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

رحمت

رحمت
رحمت

خاطرات

    رحمت هم که برای من یعنی شهادت ( از خاطرات شهید زین الدین )

    رحمت هم که برای من یعنی شهادت ( از خاطرات شهید زین الدین )

    معنیش این است که خدا می خواهد یکی از پسرهایم را عوضش بگیرد.خدا خدا می کردم دختر باشد.
      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد