شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خدمت به مادر

خدمت به مادر
خدمت به مادر

خاطرات

  خدمت به مادر( از خاطرات شهید چمران )

  خدمت به مادر( از خاطرات شهید چمران )

  یک هفته بود مادرم در بیمارستان بستری بود. مصطفی به من سفارش کرد که «شما بالای سر مادرتان بمانید ولش نکنید، حتی شبها». و من هم این کار را کردم. مامان که خوب شد و آمدیم خانه، من دو روز دیگر هم پیش او ماندم، یادم هست روزی که مصطفی آمد.. ادامه مطلب ...

  همسرداری (از خاطرات شهید مهدی نوروزی )

  همسرداری (از خاطرات شهید مهدی نوروزی )

  همیشه همسرداری اش خاص بود؛ وقتی می خواستیم با هم بیرون برویم، لباس هایش را می چید واز من می خواست تا انتخاب کنم و از طرف دیگر توجه خاصی به مادرش داشت.   ادامه مطلب ...

  اگر دو دست هم نداشتم ... ( ازخاطرات شهید علی ماهانی )

  اگر دو دست هم نداشتم ... ( ازخاطرات شهید علی ماهانی )

  رختها رو گذاشتم تا وقتی از بیرون اومدم بشورم. وقتی برگشتم دیدم علی از جبهه برگشته و گوشه حیات نشسته ادامه مطلب ...

  آخرین دیدار ( از خاطرات شهید رضا کارگر برزی )

  آخرین دیدار ( از خاطرات شهید رضا کارگر برزی )

  انگار می‌خواست بی‌دغدغه برود و حتما در دلش با همه وداع کرد . البته سه روز قبل از شهادتش تماس گرفت و با من و پدرش صحبت کرد، همه‌اش می‌گفت: ادامه مطلب ...

  احترام به پدر ومادر ( از خاطرات شهید روح الله عجمیان )

  احترام به پدر ومادر ( از خاطرات شهید روح الله عجمیان )

  خیلی هوای من و پدرش را داشت. وقتی از بیرون به خانه می‌آمدم، سریع بلند می‌شد و... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد