شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید محمد حسین یوسف الهی

محمد حسین یوسف الهی
شهید محمد حسین یوسف الهی

خاطرات شهید محمد حسین یوسف الهی

خاطرات شهید محمد حسین یوسف الهی

    سجده پشت میدان مین

    سجده پشت میدان مین

    یک دفعه دیدم تمام بچه‌ها روی زمین افتادند. فکر کردم حتما به گشتی‌های عراقی برخوردیم. به اطراف نگاه کردم، می‌خواستم خودم را روی زمین بیندازم، اما دیدم خبری از دشمن نیست... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد