شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علی قوچانی

علی قوچانی
علی قوچانی

خاطرات شهید علی قوچانی

  چاه آب ( از خاطرات شهید علی قوچانی )

  چاه آب ( از خاطرات شهید علی قوچانی )

  علی شش ساله بود که ما از اراک به اصفهان آمدیم. در آن دوران اکثر خانه ها، چاه آب داشت و آب مصرفی را از آن تأمین می کردند یک روز من از او در خواست کردم که از چاه آب بکشد. وی هنگام انجام این کار به خاطر سنگینی آن با سطل و طناب به داخل چاه پرتاب شد.
    ادامه مطلب ...

  دلجویی ( از خاطرات شهید علی قوچانی )

  دلجویی ( از خاطرات شهید علی قوچانی )

  بعد از شهادت علی، آقای خرازی با وجودی که از شهادت او متأثر بود و باید ایشان را مورد دلجویی قرار می دادند گاهی به خانه ما می آمد و از ما دلجویی می کرد. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد