شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

پای تلفن سجده کرد ( از خاطرات شهید بابایی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
پای تلفن سجده کرد ( از خاطرات شهید بابایی )
بچه که به دنیا آمد،پدرم خبرش را تلفنی به او داد.اول نگفته بود که بچه دختر است.

فکر کرده بود ناراحت می شود.وقتی گفته بود،او همان جا پای تلفن سجده شکر کرده بود.

برای دیدن من و بچه آمد قزوین .از خوشحالی این که بچه دار شده از همان دم در بیمارستان به پرستار ها و خدمتکارها پول داده بود

یک سبد خیلی بزرگ گل گلایل و یک گردنبند قیمتی هم برای من آورد

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد