شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علی اکبر صادقی

علی اکبر  صادقی
علی اکبر صادقی

خاطرات شهید علی اکبر صادقی

    آخرین نگاه ( از خاطرات شهید علی اکبر صادقی )

    آخرین نگاه ( از خاطرات شهید علی اکبر صادقی )

    ​هنگامی که علی اکبر را داخل قبر گذاشتند، او را به علی اکبر حسین (ع) قسم دادم و گفتم: «پسرم! چشمانت را باز کن تا یک بار دیگر تو را ببینم. آن گاه..  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد