شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی

سید مصطفی موسوی
سید مصطفی موسوی

خاطرات شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی

خاطرات شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی

    خانواده خوب ( از خاطرات شهید سید مصطفی موسوی )

    خانواده خوب ( از خاطرات شهید سید مصطفی موسوی )

    ​با پدرش که حرف میزد معلوم بود چندباری خطر از بیخ گوشش رد شده. به شوخی چندباری حرف از شهادت زده بود اما بار آخر می گفت دعا کنید اینبار شهید شوم.  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد