شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم نادر حمید

نادر حمید
نادر حمید

خاطرات شهید مدافع حرم نادر حمید

  بنده گنهكار به در خانه تو آمده( از خاطرات شهید نادرحمید )

  بنده گنهكار به در خانه تو آمده( از خاطرات شهید نادرحمید )

  در آخرین دیداری که با یکدیگر داشتیم پس از طلب حلالیت گفت اگر لایق شهادت شدم و بنا شد تصویری از من منتشر کنی این جمله را کنار تصویر من بنویس:
    ادامه مطلب ...

  عکس یادگاری ( از خاطرات شهید نادر حمید )

  عکس یادگاری ( از خاطرات شهید نادر حمید )

  خلاصه اون روزخیلی خوشحال بودن . گفت بایدعکس بگیرم بابچه هام من دیگه خانواده ام  تکمیل شده یه پسر ویه دختر.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد