ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بغض عراقی ها نسبت به حسین خرازی

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بغض عراقی ها نسبت به حسین خرازی
ما رو به خط کردند. از اول صف یکى یکى اسم و مشخصات مى پرسیدند، مى آمدند جلو.نوبت من شد. اسمم را گفتم. مترجم پرسید «مال کدوم لشکرى؟»
گفتم «لشکر امام حسین».
افسر عراقى یک دفعه پرید. موهایم را گرفت به طرف خودش کشید. داد زد «حسین؟ حسین خرازى؟» چشم هاش انگار دو تا گلوله ى آتش; سرم را انداختم پایین، گفتم «نه.»

موضوعات

پیام کاربران

مهدی 3 سال قبل سلام.درسته همه شهدای گل هستن ولی حاج حسین فرمانده لشکر 14 امام حسین اصفهانه نه 31 عاشورا پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد