ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

حوصله ام سر رفته! ( از خاطرات شهید خرازی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
حوصله ام سر رفته! ( از خاطرات شهید خرازی )
دکتر چهل و پنج روز بهش استراحت داده بود.

آوردیمش خونه. عصر نشده گفت: بابا حوصلم سر رفته...!

گفتم چی کار کنم بابا. گفت : منو ببر سپاه.بچه ها رو ببینم. بردمش

تا ده شب ازش خبری نشد.

ساعت ده تلفن کرد گفت: من اهوازم

بی زحمت داروهام رو بده یکی بیاره...!

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد