ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

ساختمان خرابه ( از خاطرات شهید هادی باغبانی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
ساختمان خرابه ( از خاطرات شهید هادی باغبانی )
  تو مراسم ، سردار اکبری از سه خصوصیت شهدا گفت ، گوشام تیز شدند شاید بشه برای نفس کاری کرد:
  ایمانی که کوه نتونه تکونش بده
  یقینی که تو بدترین غبارهم راه رو گم نکنی و پشت ولایت باشی 
  دست آخر شهامتی که تو کارزار کم نیاری...

 هادی تازه از سفر سوریه اومده بود میگفت سلفی ها دنبالش کرده بودند مجبور شده بود تو ساختمون خرابه ای تا صبح سر کنه میگفت صداشونو از طبقه بالا سرش میشنید خودشو برا هر چیزی آماده کرده بود وقتی رفتند تا صبح همونجا خوابید ...

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد