ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

یک دور تسبیح « مرگ بر آمریکا »( از خاطرات شهید مهدی باکری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
یک دور تسبیح « مرگ بر آمریکا »( از خاطرات شهید مهدی باکری )
توی راه تا برسیم به هلی کوپترها آقا مهدی یک دور تسبیح « مرگ بر آمریکا » گفت.
 گفت : « آقاي مشکيني گفته ثواب گفتن « مرگ بر آمريکا » کمتر از نماز نيست. »

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد