شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بی نیازی ( از جملات قصار شهید آوینی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بی نیازی ( از جملات قصار شهید آوینی )
بی نیازی در " وصل" است و وصول نیز جز با توبه میسر نمی شود

موضوعات

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد