ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

من بخاطر خدا می جنگم ( از خاطرات شهید کشوری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
من بخاطر خدا می جنگم ( از خاطرات شهید کشوری )
یك شب كه تعدادی از خلبان‌ها مشغول خوردن شام بودند، صحبت از جنگ شد. یكی می‌گفت:

من به خاطر حقوقی كه به ما می‌دهند می‌جنگم، یكی دیگر می‌گفت من به خاطر بنی‌صدر می‌جنگم.

یكی می‌گفت من به خاطر خودم می‌جنگم و دیگری گفت من به خاطر ایران می‌جنگم. شهید كشوری گفت:

من همه این‌ها را قبول ندارم تنها چند تا را قبول دارم و گفت: من به خاطر خدا می‌جنگم.

جنگ برای خداست، ما نباید بگوییم كه ما به خاطر فلان چیز می‌جنگیم.

مگر ما بت پرست هستیم. ما به خاطر خدا، به خاطر اسلام می‌جنگیم. اسلام در خطر است نه بنی‌صدر.

اسلام در خطر است ما به خاطر اسلام می جنگیم و جنگ ما فقط به خاطر اسلام است.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد