ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

ندامت ( از خاطرات شهید آوینی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
ندامت ( از خاطرات شهید آوینی )
صفحه سپید تقدیر ورق خورد

اما سیاهی گناهان من هر ساعت پاكی و صداقت این دفتر را تیره می‌ساخت

سرخی افق دل آسمان را خونین ساخته بود

كه من دل سید را شكستم

از شدت ناراحتی به حیاط آمدم

نگاه هراسان، دل بیقرار و لبان لرزان من

همه گویای ندامت بود. قدمی بر جلو راندن و سه فرسخ از دل به عقب بازگشتن

سید مرتضی در را بست، به نماز ایستاد

او هنوز دفتر اخلاصش سپید بود

ساعتی بعد در خیابان در آغوشش بودم

گویی اتفاقی نیفتاده است

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد