ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خادمی ( از خاطرات شهید محمدرضا دهقان )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
خادمی ( از خاطرات شهید محمدرضا دهقان )
محمدرضا خیلی باانرژی بود و شوخ طبع. در دوران خادمی، باتمام خستگی های ناشی ازکار ، شیطنت هایش به جا بود و
هر شب باخادم ها جشن پتو و ... اجرا میکرد .
مسئولمان دائما به من و محمدرضا تذکر میداد که کمتر شیطنت کنیم. یادم هست که یک بار آن برادر مسئول عصبانی شد و سرمان داد زد .
من ازاین رفتار خیلی ناراحت شدم و حتی تصمیم گرفتم  که برگردم و ادامه ندهم. اما محمدرضا آرام و ساکت بود و چیزی نگفت و با همان اخلاص همیشگی به خادمی اش ادامه داد. و سرانجام و عاقبت این خادمی، با شهادت گره خورد.

پیام کاربران

فاطمه زینب ( بررسی نشده ) سال قبل شهدا از نعمت های الهی برای ما هستند ما باید از این فیض استفاده کنیم و از انها نهایت بهره را ببریم و شاکر نعمت الهی باشیم من نعمت زندگیم اقا محمدرضا هستند که با اشنایی با این بزرگوار و مطالعه منش و سیرشون و الگو قراردادن رفتار و کردار ایشان زندگی بسیار شیرین و موفقی رادارم و از خدا ممنونم به خاطر عطا کردن این نعمت عظمی در زندگیم ۰ پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد