شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اهل سنت

اهل سنت
اهل سنت

خاطرات

  اهل سنت ( از خاطرات شهید مهدی باکری )

  اهل سنت ( از خاطرات شهید مهدی باکری )

  عملیات که شروع شد، تازه فهمیدیم صد کیلومتر از مرز را داده دست نیروهای اهل سنت. بیش ترشان هم محلی . توی جلسه ی توجیهی هم هیچ حرفی نزده بود. ادامه مطلب ...

  توصیه ای به شاگرد اهل سنت ( از خاطرات شهید کارگر برزی )

  توصیه ای به شاگرد اهل سنت ( از خاطرات شهید کارگر برزی )

  در این یادداشت کوتاه شهید رضاکارگربرزی به شاگرد اهل سنت خویش او را براساس دستور قران کریم توصیه به.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد