ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

همسرداری ( ازخاطرات شهید حسن باقری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
همسرداری ( ازخاطرات شهید حسن باقری )
وقتی این مرد بزرگ از جبهه به خانه می آمد آن قدر کار کرده بود که شده بود یک پوست و استخوان

و حتی روزها گرسنگی کشیده بود، جاده ها و بیابانها را برای شناسایی پشت سر گذاشته بود،

اما در خانه اثری از این خستگی بروز نمی داد. می نشست و به من می گفت

در این چند روزی که نبودم چه کار کرده ای،

چه کتابی خوانده ای و همان حرفهایی که یک زن در نهایت به دنبالش هست

 من واقعاً احساس خوشبختی می کردم


 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد