شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

تهمت

تهمت
تهمت

خاطرات

    مهر و محبت ( خاطره ای از شهید حسن باقری )

    مهر و محبت ( خاطره ای از شهید حسن باقری )

    اگر بین بسیجی ها حرفی می شد می گفت « برای این حرف ها بهم تهمت نزنید. این تهمت ها فردا باعث تهمت های بزرگتری می شه. اگه از دست هم ناراحت شدید، دو رکعت نماز بخوانید ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد