شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علی ماهانی

علی ماهانی
علی ماهانی

خاطرات شهید علی ماهانی

  اگر دو دست هم نداشتم ... ( ازخاطرات شهید علی ماهانی )

  اگر دو دست هم نداشتم ... ( ازخاطرات شهید علی ماهانی )

  رختها رو گذاشتم تا وقتی از بیرون اومدم بشورم. وقتی برگشتم دیدم علی از جبهه برگشته و گوشه حیات نشسته ادامه مطلب ...

  حرمت موی سفید ( از خاطرات شهید علی ماهانی )

  حرمت موی سفید ( از خاطرات شهید علی ماهانی )

  می گفتم: علی جان، مگه من غریبه هستم؟ چرا به خودت زحمت می دی؟ ادامه مطلب ...

  هندوانه خنک ( از خاطرات شهید علی ماهانی )

  هندوانه خنک ( از خاطرات شهید علی ماهانی )

   بچه ها مشغول شستن پتو بودند ، علی آقا لب کارون نشسته بود و بچه ها پتوهای مخابرات را می شستند و علی حاجبی هم کنارش نشسته بود . علی آقا همین که بچه ها مشغول بودند و هوا هم گرم بود گفت.. ادامه مطلب ...

  انگشتر عقیق ( از خاطرات شهید علی ماهانی )

  انگشتر عقیق ( از خاطرات شهید علی ماهانی )

  علی آقا علاقه مند بود با صورت به سجده برود و همه کسانی که او را می دیدند همه سجده هایش به صورت بود و به شدت به نماز شب مقید بود ضمن اینکه کارهای خودش را به صورت معمولی وعادی انجام می داد و تا کسی با او دوست نمی شد نمی توانست.. ادامه مطلب ...

  تغذیه از قرآن ( از خاطرات شهید علی ماهانی )

  تغذیه از قرآن ( از خاطرات شهید علی ماهانی )

  همراه ده پانزده نفر از بچه ها ناهار می خوردیم که علی آقا رو به برادرش کرد و گفت : « محمود ، ‏ما شاید دیگر همدیگر را نبینیم . بگذار نصیحتی به تو بکنم... » ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید علی ماهانی

  وصیت نامه شهید علی ماهانی

  وصیت نامه شهید علی ماهانی

   قدر این انقلاب را بدانید الله، الله، از رهبر انقلاب سر پیچی نکنید، الله، الله، از روحانیت آگاه و در خط امام اطاعت کنید از محرومان و خانواده های شهید عفلت نکنید. الله، الله از قرآن اطاعت کنید نگذارید درطاقچه ها گرد و خاک بخورد بخوانید و بکار ببرید  ادامه مطلب ...

زندگینامه شهید علی ماهانی

  زندگینامه شهید علی ماهانی

  زندگینامه شهید علی ماهانی

  علی آقا ماهانی در سال 1336 درشهر کرمان بدنیا آمد. تحصیلات ابتدایی ومتوسطه را با موفقیت در این شهر به پایان برد.علی رغم قبولی در دانشگاه ، به خدمت سربازی رفت تا مبارزه علیه حکومت پهلوی را از درون ارتش آغاز کند.   ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد