شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علی محمدی پور

علی محمدی پور
علی محمدی پور

وصیتنامه شهید علی محمدی پور

خاطرات شهید علی محمدی پور

  دکترم در قبرستان است ( از خاطرات شهید علی محمدی پور )

  دکترم در قبرستان است ( از خاطرات شهید علی محمدی پور )

  از طرف بنیاد شهید  دفترچه بیمه درمانی داده بودند . تاریخ دفترچه ام تمام شده بود که بردم عوضش کنم .  ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید علی محمدی پور

  وصیت نامه شهید علی محمدی پور

  وصیت نامه شهید علی محمدی پور

  خداوندا بارها آمدم و برگشتم اما به حق خودت و رسولت و علي و فاطمه ات و همه ي ائمه قسمت ميدهم كه حالا ديگر با من آشتي كن.ميدانم بنده ي بدي بودم.ميدانم ولي تو خوبي تو بزرگي تو كريمي تو رحمان و رحيمي با عدالت با من رفتار مكن بلكه با فضلت رفتارکن ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد