شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید حسین غلام کبیری

حسین غلام کبیری
حسین غلام کبیری

زندگینامه شهید حسین غلام کبیری

زندگینامه شهید حسین غلام کبیری

    زندگینامه اولین شهید فتنه 88 حسین غلام کبیری

    زندگینامه اولین شهید فتنه 88 حسین غلام کبیری

    شوق برای شهادت در حسین غلام کبیری موج می زد  و پدر شهید غلام کبیری این گونه از شوق حسین برای شهادت میگفت که
     او علاقه زیادی به فیلم های دفاع مقدس داشت وهرگاه این فیلم ها پخش می شد او می نشست و آنها را تماشا می کرد حسین می گفت که من در اولین جنگ شهید می شوم
      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد