شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید حسین اسماعیل زاده موسوی

حسین اسماعیل زاده موسوی
حسین اسماعیل زاده موسوی

خاطرات شهید حسین اسماعیل زاده موسوی

خاطرات شهید حسین اسماعیل زاده موسوی

  تفحص شهدا ( شهیدان اسماعیل زاده موسوی )

  تفحص شهدا ( شهیدان اسماعیل زاده موسوی )

  طی عملیات تفحص، در منطقه چیلات، پیکر دو شهید پیدا شد…
  یکی از این شهدا نشسته بود و با لباس و تجهیزات کامل به دیوار تکیه داده بود.
  لباس زمستانی هم تنش بود. شهید دیگر لای پتو پیچیده شده بود.
  معلوم بود که این دراز کش مجروح شده است. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد