شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مهرداد خواجویی

مهرداد خواجویی
مهرداد خواجویی

خاطرات شهید مهرداد خواجویی

خاطرات شهید مهرداد خواجویی

    داوطلب ( از خاطرات شهید حسن یزدانی )

    داوطلب ( از خاطرات شهید حسن یزدانی )

    سال ۶۲ تعدادی از بچه‌های اطلاعات عملیات به شهادت رسیده بودند و این واحد نیاز به بازسازی و جذب نیرو داشت.
    حسین یوسف الهی برای جذب نیرو با هماهنگی لشکر به میان گردان‌ها می‌رفت.  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد