شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید عبدالرئوف بلبلی

عبدالرئوف بلبلی
شهید عبدالئوف بلبلی

وصیتنامه شهید عبدالرئوف بلبلی

وصیتنامه شهید عبدالرئوف بلبلی

    وصیت نامه شهید عبدالرئوف بلبلی

    وصیت نامه شهید عبدالرئوف بلبلی

    بعد از اراده حق بر خلقت انسانها، تاریخ جز عده ای قلیل بقیه را حق ناشناس و قدر نا شناس معرفی کرده ، و شاید که دنیا را قیمتی نباشد جز به انس با او و معرفتش .اگر چه انسانها باهمند اما تنهایی وحشتناک در برابر او داریم که محبتش آن را نامحسوس کرده ... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد