شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم مهدی حیدری

مهدی حیدری
مهدی حیدری

خاطرات شهید مدافع حرم مهدی حیدری

خاطرات شهید مدافع حرم مهدی حیدری

    موضوع انشاء( از خاطرات شهید مهدی حیدری )

    موضوع انشاء( از خاطرات شهید مهدی حیدری )

    من می خواهم در آینده شهیــد بشوم. برای این که...."معلم که خنــــده اش گرفته بود ، پریـــد وسط حرف محمد مهدی و گفت : "
      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد