شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم سید مجتبی حسینی

سید مجتبی حسینی
سید مجتبی حسینی

خاطرات شهید مدافع حرم سید مجتبی حسینی

خاطرات شهید مدافع حرم سید مجتبی حسینی

    ال ان بی ( از خاطرات شهید سید مجتبی حسینی )

    ال ان بی ( از خاطرات شهید سید مجتبی حسینی )

    یه هفته ای بود علافش بودم بیاد دیش اتاق رو درست کنه بتونیم کانالهای ایران رو بگیریم نیومد که نیومد سید هم دلش به حال پای افلیج من که رو تخت افتاده بودم سوخت و رفت.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد