ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خرابی آزمایش (از خاطرات شهید رضایی نژاد )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
خرابی آزمایش (از خاطرات شهید رضایی نژاد )
بعضی پروژه ها وقت زیادی از ما می گرفت و اگر در انتها به نتیجه نمی رسیدیم همگی عصبانی  وکفری می شدیم.

این وقت ها حس و حال رضایی نژاد جالب بود. ایشان همین خرابی آزمایش را دست مایه شوخی می کرد و جو را عوض می کرد.

 حال و حوصله جمع که سرجایش می آمد دوباره خیلی جدی مشغول کار می شد تا ایراد کار را تشخیص دهد..

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد