ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اخراجی ها ( از خاطرات شهید حسین همدانی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
اخراجی  ها ( از خاطرات شهید حسین همدانی )
« سردار همدانی وقتی اخراجی ها را دید گفت

اگر کسی از تو شاهد خواست که مگر همچین آدم هایی در جنگ بودند،

بگو بیاید پیش من آدرسشان را بگیرد.»

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد