ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

معنای زندگی ( از خاطرات شهید آوینی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
معنای زندگی ( از خاطرات شهید آوینی )
مرتضی دل‌بسته بود، ناله‌های شبانه‌اش دردی جانکاه در دل داشت، که با هق‌هق گریه می‌آمیخت

سید بارها و بارها بر ایمان از شهادت گفت: از رفتن به سوی نور، پرواز کردن، بی‌دل شدن،

سجده‌گاه خویش را با خون، سرخ نمودن، و راهی بی‌پایان تا اوج هستی انسان گشودن.

به یاد دارم که در مورد زندگی و مرگ گفت:

« زندگی کردن با مردن معنی می‌یابد، کلید ماجرا در مردن است، نه زندگی کردن».

چگونه مردن برایش مهم بود؛ و خداوند آرزویش را به سر منزل مقصود رساند.

راوی : دوست شهید
 

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد