ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

یک روز نمازو روزه ( از خاطرات شهید حسین همدانی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
یک روز نمازو روزه ( از خاطرات شهید حسین  همدانی )
پسر شهید همدانی در مشهد گفت:
پدرم در وصیت نامه خود یک پیشنهاد خوب دارند
و آن اینکه اگر امکان داشت هر شخصی که وصیت نامه من را می خواند
برای من یک روز نماز و روزه به جای آورد که اگر در آن عالم در کنار هم بودیم جبران کنم.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد