شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

غذای فرمانده ( از خاطرات شهید بابایی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
غذای فرمانده ( از خاطرات شهید بابایی )
زمانی که در قرارگاه رعد بودیم بنابر ضرورت های پروازی و موقعیت های ویژه جنگی تیمسار بابایی دستور دادند تا برای خلبانان شکاری غذای مخصوص پخته شود، ولی خود جناب بابایی با توجه به اینکه بیشترین پروازهای جنگی را انجام می دادند از غذای مخصوص خلبانان استفاده نمی کردند و همان غذای معمولی را می خوردند.
 در پاسخ به اعتراض ما در مورد این که گفته بودیم چرا شما از غذای خلبانان استفاده نمی کنید، گفتند :
یک فرمانده باید حتما از غذایی که همگان استفاده  می کنند بخورد تا آن سربازی که در خط مقدم است نگوید غذای من با فرمانده ام فرق دارد

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد