ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

سقف بالا سر ( از خاطرات شهید سید سجاد حسینی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
سقف بالا سر ( از خاطرات شهید سید سجاد حسینی )
بعد از یازده سال تازه وارد منزل جدیدمان شدیم. و هنوز وسایل منزلمان را سرجایشان قرار نداده بودم.
سیدسجاد موقع رفتن گفت:خدا راشکر که سقفی بالای سر شما و محمدپارسا آمد تا در نبود من اجاره نشین نباشید.
ولی سعی کنید سالن پذیرایی را سرو سامان دهید.
زیرا قرار است مهمانهایی داشته باشید و دیگر ادامه نداد او بوی شهادت را حس میکرد
و میدانست منزل جدیدمان قرار است مملو از مهمانهایی شود که بعد از  شهادتش به دیدار ما خواهند آمد.
.راوی :همسر شهید

پیام کاربران

( بررسی نشده ) 3 سال قبل 4 پاسخ
ه ( بررسی نشده ) 3 سال قبل عل پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد