ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

دلتنگ بابا ( این طفل عجب غمی به سیما دارد)

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
 دلتنگ بابا ( این طفل عجب غمی به سیما دارد)
 این طفل عجب غمی به سیما دارد .
انگار هوس دیدن بابا دارد .
تلنگر به بعضی ها.
این لحظه چند …؟

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد