شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

سنت حسنه ( از خاطرات شهید مهدی زین الدین )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
سنت حسنه ( از خاطرات شهید مهدی زین الدین )
گاهی یک حدیث یا جمله قشنگ که پیدا می‌کرد، با ماژیک می‌نوشت روی کاغذ و میزد به دیوار،
بعد در موردش با هم حرف می‌زدیم،
هر کدام هر چه فهمیده بودیم می‌گفتیم
آن جمله هم می‌ماند روی دیوار و توی ذهنمان

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد