شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

نوآوری

نوآوری
نوآوری

خاطرات

  ساخت سوخت موشک در ماهی تابه (خاطره ای از شهید احمدی روشن)

  ساخت سوخت موشک در ماهی تابه (خاطره ای از شهید احمدی روشن)

  یک ماهی‌تابه برداشت و رفتیم توی حیاط خوابگاه. دست کرد توی جیبش و یک پاکت آورد بیرون. ماده خمیری مانند سفیدی را انداخت توی ماهی‌تابه. کبریت بهش زد و گفت «در رو!». ادامه مطلب ...

  حل مسئله (از خاطرات شهید احمدی روشن)

  حل مسئله (از خاطرات شهید احمدی روشن)

  دبیرستان، سال اول، نفری سه چهارتا تجدید آوردیم. سال دوم رفتیم رشته ی ریاضی. افتادیم دنبال درس. مسئله های جبر، مثلثات و هندسه را که کسی توی کلاس از پسشان برنمی آمد، حل می کردیم... ادامه مطلب ...

  دور زدن تحریم (از خاطرات شهید احمدی روشن)

  دور زدن تحریم (از خاطرات شهید احمدی روشن)

  قرارداد بستیم که دستگاهی وارد کنم. مصطفی آن زمان مامور خرید بود. همکارهایش باورشان نمی شد کسی بتواند این دستگاه را بیاورد؛ ولی من آوردم. ... ادامه مطلب ...

  سنت حسنه ( از خاطرات شهید مهدی زین الدین )

  سنت حسنه ( از خاطرات شهید مهدی زین الدین )

  گاهی یک حدیث یا جمله قشنگ که پیدا می‌کرد، با ماژیک می‌نوشت روی کاغذ و میزد به دیوار،
  بعد در موردش با هم حرف می‌زدیم، ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد