ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهدای مدافع حرم ( از خاطرات شهید رضا کارگر برزی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
شهدای مدافع حرم ( از خاطرات شهید رضا کارگر برزی )
به تله و انفجارات که رسید،چاشنی ها و نوع مواد و نحوه کارگزاری رو که دید گفت

این روش و این ترکیب ،ترکیبی است که خودم به بچه های حماس نشان دادم.

حالا کار به جایی رسیده که همین تعالیم خودمان را بر علیه خودمان به کار گرفته اند.

کارگر برزی شاگرد به حق حاج اسماعیل حیدری بود

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد