ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

عبای سوخته ( از خاطرات شهید بهشتی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
عبای سوخته ( از خاطرات شهید بهشتی )
قبل از شهادت از دیدار امام برمی‌گشت. رفته بود توی فکر.
امام خواب دیده بود عبایش سوخته، به بهشتی گفته بود مواظب خودتان باشید.
می‌گفت از امام پرسیدم چرا؟ جواب داده بود:
«آقای بهشتی شما عبای من هستید».

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد