شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مسئله فلسطین ( از خاطرات شهید بهشتی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مسئله فلسطین ( از خاطرات شهید بهشتی )
همه را قانع کرده بود که مسئله فلسطین، مسئله اسلام است.
همه از مخارجشان می‌زدند به فلسطین کمک می‌کردند.
انجمن اسلامی اروپا و آمریکا شده بود پایگاه کمک به فلسطین.

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد