ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

گوشی هندلی ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
گوشی هندلی ( از خاطرات شهید محمود رادمهر )
در لشگر کربلا مداحی می کنم، هر بار مرا می دید می گفت: تو آهنگران ما هستی.
نام من را هم در تلفن اش آهنگران ثبت کرده بود و هر وقت تماس می گرفتم با نام حقیقی ام مرا به جا نمی آورد،
تا صدایم را می شنید می گفت: خب از همان اول بگو که آهنگرانی برادر! یا گاهی هم می گفت:
داداش ما گوشی مان از این هندلی هاست و خیلی دفترچه تلفنم ظرفیت دارند.
همیشه مشغول مطالعه و فکر و انجام کار شناسایی بود. باور دارم که محمود خستگی را شکست داده بود.
راوی : همرزم شهید

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد