شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید حسین علم الهدی

حسین علم الهدی
شهید حسین علم الهدی

وصیتنامه شهید حسین علم الهدی

وصیتنامه شهید حسین علم الهدی

    وصیت نامه شهید حسین علم الهدی

    وصیت نامه شهید حسین علم الهدی

    ما زندگي را در رنج مي‌گذرانيم تا راحتي و آرامش ايجاد كنيم، تمامي عمر مي‌رويم به اين اميد كه لحظاتي بنشينيم، تمام عمر زحمت مي‌كشيم تا استراحت كنيم و البته عمر مي‌گذرد و راحتي و آسايش و نشستن و آرامش را لمس نمي‌كنيم و نمي‌يابيم. زيرا مرتباً از طريق اجتماع به ما نيازهاي جديد تلقين مي‌شود . ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد