شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید حمزه علی احسانی

حمزه علی احسانی
حمزه علی احسانی

خاطرات شهید حمزه علی احسانی

    دوتا آرزو تو زندگی داشت ( از خاطرات شهید حمزه علی احسانی )

    دوتا آرزو تو زندگی داشت ( از خاطرات شهید حمزه علی احسانی )

    همه زندگی اش با حضرت زهرا ' علیها السلام ' پیوند خورده بود.وقتی ازدواج کرد مهریه زنش شد ، مهریه حضرت زهرا ' علیها السلام ' دو تا آرزو توی زندگی داشت ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد