ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

این همه بچه‌های خوش تیپ و خوب!( از خاطرات شهید همت )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
این همه بچه‌های خوش تیپ و خوب!( از خاطرات شهید همت )
ببخشید من با حاج همت فرمانده لشکر 27 محمدرسول‌الله(ص) کار دارم»
آن جوان خوشرو گفت «با همت چه کار دارید؟»
گفتم «منظورم این است که می‌خواهم ایشان را ببینم».
 گفت «من ابراهیم همت هستم»
گفتم «شوخی می‌کنید؟»
گفت «نخیر، من همت هستم اما فرمانده نیستم، فرمانده این رزمندگان 14 ساله تا 75 ساله هستند که شما اینها را قطعاً دیده‌اید،
من هم خدمتگزار کوچک برای آنها هستم».
دوربین در دستم بود؛ حاج همت ادامه داد «خبرنگار هستی؟»
گفتم «بله؛ اگر اجازه بدهید یک عکس هم از شما بگیرم»
حاج همت گفت «این همه بچه‌های خوش تیپ و خوب در این جبهه است؛ چرا از من می‌خواهی عکس بگیری؟»

موضوعات

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد