ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اورکت ( از خاطرات شهید محمد ابراهیم همت )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
اورکت ( از خاطرات شهید محمد ابراهیم همت )
قلاجه‌ بود و سرماي‌ استخوان‌سوزش‌.
 اوركت‌ها را آورديم‌ و بين‌ بچه‌هاقسمت‌ كرديم‌. نگرفت‌.
گفت‌:
 «همه‌ بپوشن‌. اگه‌ موند، من‌ هم‌ مي‌پوشم‌.»
تا آن‌جا بوديم‌، مي‌لرزيد از سرما.

موضوعات

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد