شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

تعلیق غنی سازی (خاطره ای از شهید احمدی روشن)

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
تعلیق غنی سازی (خاطره ای از شهید احمدی روشن)
چند ماه به خاطر تعلیق غنی سازی، سایت نطنز تعطیل بود، ولی مصطفی آنجا را رها نکرد.

روز آمد خانه، گفت «به خدا یه کاری کردن که ما ببوسیم کار رو بذاریم کنار.»

گفتم «چطور بابا؟»

گفت «اومدن در سایت رو مهر و موم کرده اند این خدانشناس ها. کاری کرده اند که ما از بغل سایت نطنز هم نمیتونیم رد شیم. عکسبرداری میکنن.»

دولت جدید که آمد و تعلیق را برداشت، غوغایی بود توی وجودش.

چسبید به کار.

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد